μProcessor модули

Список Таблица
На странице:
Сортировка:
ICOP-0091
Переходник PC/104 на шину ISA ..
ICOP-2811
Видеоадаптер для плат PC/104 ..
ICOP-2820
Видеоадаптер для плат Mity-Mite..
ICOP-6019-VGA
Видеоадаптер для плат Mity-SoC..
VDX-6300D
Vortex86DX DIP CPU Module 256MB W/3S/USB/LAN/CF..
VDX-6300D-512
Vortex86DX DIP CPU Module 512MB W/3S/USB/LAN/CF..
VDX-6317D-X
Vortex86DX Mity-Mite CPU Module 256MB/1S/LAN/GPIO/PWMx16..
VDX-6319D-FB-A
Процессорный модуль VDX-6319D  Mity-SoC , Vortex86DX  CPU 800 МГц, 256 Мб DDR2, 512 Мб SSD, GPIO, ра..
VDX-6319D-FB-B
..
VDX-6319D-FB-C
..
VDX-6319D-FB-D
Vortex86DX Mity-SoC CPU module 256MB/2S/USB/GPIO/SST-512MB..
VDX-DIP-ISAD
Vortex86DX DIP-204pin-ISA CPU module 256MB/5S/4USB/LAN/2GP..